trang chủ tin tức xe Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử

Trang HotCars đã liệt kê các mẫu xe Chevrolet được sản xuất từ năm 1955 - 1990 đang có giá bán cao nhất trên các trang đấu giá hiện nay.

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 1.

1. Chevrolet Corvette Coupe L88 1969 (640.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 2.

2. Chevrolet Camaro Yenko 1969 (390.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 3.

3. Chevrolet Corvette Split 1963 (341.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 4.

4. Chevrolet El Camino SS LS6 4 1970 (182.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 5.

5. Chevrolet K5 Blazer 4×4 1972 (189.999 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 6.

6. Chevrolet Impala Convertible 1959 (135.000 USD).

 
 
 
Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 7.

7. Chevrolet Nova Yenko Deuce LT-1 1970 (110.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 8.

8. Chevrolet Biscayne Two 1965 (96.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 9.

9. Chevrolet Suburban 4×4 1967 (75.000 USD).

Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử- Ảnh 10.

10. Chevrolet C1500 454 SS Pickup 1990 (61.000 USD).

(Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-xe-chevrolet-co-co-gia-ban-cao-nhat-lich-su-192240322151652483.htm)